Berichtenverkeer en facturatie Jeugd en Wmo

 

Berichtenverkeer versie 2.1 - indienen facturen/declaraties tijdelijk niet mogelijk

In de nieuwsbrief van week 11 hebben wij aanbieders geïnformeerd over de wijzigingen in het berichtenverkeer half juni. Naast de technische aanpassingen waarvoor aanbieders en gemeenten zelf verantwoordelijk zijn, is het van belang om regionaal ook een aantal procesafspraken te maken. Dit zodat er geen berichten verloren gaan in de overgang naar de 2.1 structuur.

De samenwerkende gemeenten hebben een instructie opgesteld hoe zij in de regio Limburg-Noord omgaan met de overgang naar de nieuwe versie van het berichtenverkeer. De instructie bevat tevens een planning die voor de financiële administratie belangrijk is, bijvoorbeeld voor de deadline van het aanleveren van facturen en declaraties (303 berichten).

Aanbieders moeten er rekening mee houden dat in de periode vanaf 26 mei tot 12 juni de functionaliteit van het berichtenverkeer beperkt is (zie de planning in de instructie voor de details). Om in juni capaciteitsproblemen bij de backoffices te vermijden, verzoeken wij aanbieders om de facturen en declaraties (303 berichten) van periode 5 uiterlijk 26 mei vóór 17.00 uur aan te leveren bij VECOZO.

 

Contactgegevens per gemeente (backoffices) en gemeentecodes

Voor vragen over uitval van berichten en facturen kunt u per e-mail contact opnemen met de betreffende gemeente(n). In onderstaand overzicht staan de e-mailadressen en gemeentecodes. Een aanbieder heeft deze codes nodig in VECOZO. Voor vragen over VECOZO of technische problemen kunt u het beste contact opnemen met VECOZO via support@vecozo.nl.

 

Gemeente E-mailadres backoffice Gemeentecode
Beesel

zorgfacturen@beesel.nl

0889

Bergen

facturensd@bergen.nl

0893
Gennep

CrediteurenZorg@gennep.nl

0907
Horst aan de Maas    

postbuswiz@horstaandemaas.nl

1507
Peel en Maas

facturensociaaldomein@peelenmaas.nl      

1894
Venlo

administratieslw@venlo.nl

0983
Venray

schakelplein@venray.nl

0984