CAK-codes

 

Voor sommige producten binnen de Wmo geldt een eigen bijdrage voor de burger. In verband hiermee hebben de 7 gemeenten in de regio Limburg-Noord één uniform overzicht opgesteld met daarin de producten die het betreft met de bijbehorende CAK-codes, iWmo-codes en eenheden. Voor producten met eenheid uur en etmaal leveren de aanbieders de gegevens aan bij het CAK.