Gewijzigde productcodes 2017

Sinds de aanbesteding in 2016 zijn er door voortschrijdend inzicht een aantal productcodes gewijzigd. Dit kan betekenen dat de codes in uw Product- en Prijzenblad veranderd zijn. Een overzicht van de gewijzigde codes vindt u in het document Gewijzigde productcodes 2017. Deze zijn ook verwerkt in de conversietabellen.

 

Conversietabellen Jeugd en Wmo

(Onderstaande informatie is vooral van belang voor aanbieders die voor zowel 2016 als 2017 een raamovereenkomst hebben voor domein 4 (Jeugd) en/of domein 5 (Wmo)).

 

In de conversietabellen kunt u zien welke producten met bijbehorende codes we voor 2016 hebben ingekocht en welke voor 2017. Met andere woorden: “wat was het (2016)” en “wat wordt het (2017)”.

Als er sprake is van een omzetting van een code 2016 naar een code 2017 ontvangt u van de betreffende gemeente(n) via het Berichtenverkeer een 301-bericht. Met andere woorden: als u geen 301-bericht ontvangt dan heeft er geen omzetting plaatsgevonden. Als extra toelichting het volgende:

Conversietabel Jeugd

In tabblad 1 Conversie Jeugd ziet u wat het “was” en wat het “wordt”, in tabblad 2 vindt u de bijbehorende legenda.

Voor de DBC’s is het volgende afgesproken:

  • voor DBC’s die in 2016 zijn gestart en doorlopen in 2017 blijven de productcodes 2016 van toepassing;
  • voor DBC’s die in 2017 worden geopend zijn de productcodes 2017 van toepassing.

Conversietabel Wmo

  • In tabblad 1 Conversie Wmo ziet u wat het “was” en wat het “wordt”, in tabblad 3 vindt u de bijbehorende legenda;
  • Tabblad 2 Begeleiding individueel is opgenomen in verband met de omzetting van de 3 producten Begeleiding in 2016 naar de 12 producten Begeleiding in 2017. In verband hiermee is ook het Afwegingskader Begeleiding individueel gepubliceerd. Dit kader is vooral bedoeld voor de medewerkers Toegang maar ook van belang voor de betreffende aanbieders.

Bekijk de beschrijvingen

Voor een goed begrip en duiding van de conversielijsten is het van belang de beschrijvingen van de domeinen 4 (Maatwerkdiensten Jeugd) en 5 (Maatwerkdiensten Wmo) erop na te slaan. Deze beschrijvingen heeft u al gelezen in het kader van uw aanbieding (als u heeft aangeboden op domein 4 en/of 5). U vindt deze beschrijvingen als naslagwerk ook op onze website. Zie het blauwe kader rechts op de pagina Inkoop 2017 - Inkoopdocumenten 2017.

Voor vragen over de conversie kunt u per e-mail contact opnemen met de betreffende gemeente(n). Zie voor de e-mailadressen de pagina Berichtenverkeer en facturatie - “Contactgegevens per gemeente”.