* = verplicht in te vullen


Algemeen telefoonnummer: 088 - 6781500


Heeft u een vraag over:

  • Verwijzing en toewijzing
  • Declaraties en facturen
  • Berichtenverkeer (GGK/VECOZO en Zorgmail)
  • CAK-codes

Neem dan contact op met de betreffende gemeente(n):

Gemeente Horst aan de Maas         Gemeente Venlo
Gemeente Venray Gemeente Peel en Maas
Gemeente Bergen Gemeente Beesel
Gemeente Gennep  

 

Meldpunten

Meldpunt calamiteiten/geweldsincidenten voor zorgaanbieders (Wmo)
Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) zijn zorgaanbieders verplicht om een calamiteit of geweldsincident te melden.

Meldpunt calamiteiten Jeugd
Voor calamiteiten Jeugd is een protocol beschikbaar. Hierin staat de werkwijze over wat te doen als er een calamiteit plaatsvindt bij een jeugdzorginstelling.