Melding calamiteiten of geweldsincidenten Wmo

Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) zijn aanbieders verplicht om een calamiteit of geweldsincident te melden.

Voorheen viel het onderzoeken van een calamiteitsmelding of geweldsincident in verstrekking voorziening Wmo onder de verantwoordelijkheid van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Vanaf 2015 is de meldingsplicht overgedragen aan de betreffende gemeente. Voor uw vragen over calamiteitsmelding kunt u contact opnemen met de toezichthouder Wmo voor de regio Limburg-Noord.

 

Toezichthouder Wmo

Om de kwaliteit in voorzieningen te waarborgen is een regionaal toezichthouder Wmo aangewezen voor de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel aan de Maas, Venlo en Venray. De toezichthouder Wmo onderzoekt calamiteiten en geweldsincidenten bij de verstrekking van voorzieningen, en houdt toezicht op kwaliteitseisen zoals die aan aanbieders zijn gesteld. Daarnaast heeft de toezichthouder Wmo een samenwerkende rol met aanbieders, cliëntenorganisaties en cliënten in ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden.

Calamiteit of geweldsincident?

Onder calamiteit wordt verstaan:
Niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid.

Geweld bij de verstrekking van een voorziening:
Seksueel binnendringen van het lichaam van of ontucht met een cliënt, alsmede lichamelijk en geestelijk geweld jegens een cliënt, door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft.

 

Waar en hoe melden?

Calamiteiten en geweldsincidenten binnen de Wmo kunt u melden via het Meldingsformulier. Bij voorkeur direct of de eerstvolgende werkdag.

 

Meer informatie?

Meldingsprocedure calamiteiten en geweldsincidenten Wmo

Richtlijnen zelfonderzoek calamiteit Wmo