Janny Kuijpers
Directeur
0031 6 25512325
Monique Jacobs
Contractmanager Lokaal
0031 6 21208971
Simone de Wan
Officemanager
0031 6 21977903
Anne van den Munckhof
Contractmanager Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
0031 6 11092952
Bram Jacobs
Contractmanager Jeugd
0031 6 20500648
Susan Kolman
Contractmanager Jeugd
0031 6 46989608
Marielle Kruijthof
Contractmanager Jeugd
0031 6 33187808
Selaine Soons
Contractmanager Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Bemoeizorg & Preventie
0031 6 25078541
Emma Daud
Assistent contractmanager
0031 6 25303447
Linda Ebus
Regionaal coördinator toegang Beschermd Wonen & Maatschappelijke Opvang
0031 6 25117089
Tom Houben
Procesregisseur Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Bemoeizorg & Preventie
0031 6 13628711
Aniek Janssen
Jurist
0031 6 21959030
Peter van Deuzen
Inkoper
0031 6 21144909
Jeanne Loonen
Inkoper
0031 6 21308439
Manon van Erp
Contractbeheerder
0031 6 11186078
Bert Buskens
Business controller
0031 6 25011995
Dion Reijnders
Data analist
0031 6 21504240
Salem Najja
Senior data analist
0031 620621505