Janny Kuijpers
Directeur
0031 6 25512325
Monique Jacobs
Contractmanager Jeugd
0031 6 21208971
Simone de Wan
Officemanager
0031 6 21977903
Gillian Lion
Contractmanager Lokaal
0031 6 27091074
Anne van den Munckhof
Contractmanager Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
0031 6 11092952
Meggie van der Poel
Contractmanager Jeugd
0031 6 25158114
Paul Bongers
Contractmanager Jeugd, Kwaliteit en rechtmatigheid
0031 6 27132499
Bram Jacobs
Contractmanager Jeugd
0031 6 20500648
Selaine Soons
Contractmanager Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Bemoeizorg & Preventie
0031 6 25078541
Emma Daud
Assistent contractmanager
0031 6 25303447
Aniek Verhoeven
Assistent contractmanager
0031 88 678 1500
Linda Ebus
Regionaal coördinator toegang Beschermd Wonen & Maatschappelijke Opvang
0031 6 25117089
Tom Houben
Procesregisseur Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Bemoeizorg & Preventie
0031 6 13628711
Aniek Janssen
Jurist
0031 6 21959030
Peter van Deuzen
Inkoper
0031 6 21144909
Jeanne Loonen
Inkoper
0031 6 21308439
Manon van Erp
Contractbeheerder
0031 6 11186078
Dion Reijnders
Data analist
0031 6 21504240
Salem Najja
Senior data analist
0031 620621505
Aukje Bosman
Voorzitter Bijzondere Toegang
0031 6 25149018