Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor

Documenten

Filter

Categorieën


Onderwerp
Documenttype


0van documenten

Reset filters
Aanbestedingsleidraad Wmo hulpmiddelen.PDFAankondiging 1 Aanbieders Jeugd, Wmo en Participatie.PDFAankondiging 2 Aanbieders Jeugd, Wmo en Participatie.PDFAankondiging 3 Aanbieders Jeugd, Wmo en Participatie.PDFAanmelding onderaannemer.XLSXAdministratieve afhandeling (Bijlage F).PDFAlgemeen accountantsprotocol Wmo en Jeugdwet 2023.PDFAlgemeen programma van eisen SDLN - Jeugd Wmo Participatie (Bijlage 1).PDFAlgemene inkoopvoorwaarden sociaal domein Limburg-Noord.PDFAnalyse consultatie Noord Limburg Wmo en Participatie.PDFBackoffice processen Wmo.PDFBegrippenlijst sociaal domein.PDF
Beschikking Wmo.DOCX
Bestuurlijke verantwoording.PDFBijlage H PvE en perceelbeschrijvingen per perceel Wmo.PDF
Bruikleenovereenkomst Wmo hulpmiddelen Medipoint.PDF
Categorie-indeling Wmo hulpmiddelen.PDF
Evaluatieplan.DOCX
FAQ schades mobiliteitshulpmiddelen Wmo hulpmiddelen.PDFFormat bestuurlijke verantwoording 2023.PDF
Format Evaluatieformulier Baselines Toegang.PDF
Format Leefzorgplan Jeugd en Wmo.PDF
Format Leidraad Leefzorgplan Wmo en Jeugd.PDF
Format matchingsformulier.PDF
Format matchingsgesprek Wmo.PDF
Format matchingsgesprek Wmo.DOCX
Format opdrachtbon individuele hulpmiddelen.PDFFormat productieverantwoording Wmo 2023.XLSXGecontracteerde aanbieders Wmo.XLSX
Generiek proces aanvragen Jeugd en Wmo.PDF
Gunningsleidraad Wmo maatwerkdiensten.PDFHandboek Wmo aanbieders.PDF
Handboek Wmo hulpmiddelen regio Limburg-Noord en gemeente Leudal 2020 - 2023.PDF
Handboek Wmo verwijzers.PDF
Handleiding productieverantwoording indienen ISPnext.PDFKopgroep Wmo ontwikkeldoelen en KPI's.PDFKwaliteitseisen NGA en PGB.PDFLandelijk draaiboek migratie iWmo 2.3 en iJw 2.3.PDFLandelijk format productieverantwoording Wmo 2023.XLSX
Leefzorgplan brief Wmo en Jeugd.DOCX
Leefzorgplan Wmo en Jeugd.DOCX
Leefzorgplan Wmo en Jeugd leidraad.PDF
Leidraad Evaluatieplan.PDF
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en inkopen.PDF
Matchingsgesprek Wmo - toelichting.PDF
Nota van inlichtingen 1A1 Volwassenen met een complexe en meervoudige ondersteuningsvraag - begeleiding.PDFNota van inlichtingen 1A2 Volwassenen met een complexe en meervoudige ondersteuningsvraag - dagbesteding.PDFNota van inlichtingen 1B Volwassenen met een kortdurende en enkelvoudige ondersteuningsvraag.PDFNota van inlichtingen 2A Volwassenen met een langdurige ondersteuningsvraag.PDFNota van inlichtingen 2B Volwassenen met ouderdom gerelateerde beperkingen.PDFNota van inlichtingen 3A Hulp bij huishouden.PDFNota van inlichtingen Wmo hulpmiddelen.PDFNota van inlichtingen Wmo Maatwerkdiensten.PDF
Notitie wanneer gebruik ik welk formulier Baselines Toegang.PDF
Onderaannemers en coöperatie leden 01-03-2024.XLSX
Opbouw reële tarieven Wmo en Participatie Limburg Noord.PDF
Prijslijst Wmo hulpmiddelen Limburg Noord en Leudal 2023.PDF
Prijslijst Wmo hulpmiddelen Limburg Noord en Leudal 2024.PDF
Producttabel Jeugd en Wmo.XLSX
Regeling MVI.PDFRegeling sociaal return checklist & waarden Limburg-Noord.PDFRegeling social return Midden-Limburg.PDFRegeling Social Return Noord-Limburg.PDF
Rekentool uitvoering Wmo.XLSX
Selectieleidraad Wmo maatwerkdiensten.PDF
Signalen Toegang Wmo.ASPX?ID=OBZVTYKQMUADKBSGOPBR4WKR5UFO8WRAR427NIYJ9P1UQUDBUUY4SUDXUZNGS0NFT0KYS0HVS1QYNYQLQCN0PWCU
Tarieven 2023 Jeugd, Wmo en Participatie.XLSXTarieven 2023 NGA en PGB.XLSXTarieven 2024 Jeugd, Wmo en Participatie.XLSX
Uitnodigingsbrief keukentafelgesprek.DOCX
Verkort Leefzorgplan Wmo en Jeugd.DOCX
Verkort proces leefzorgplan toelichting.PDF
Voorbeeldberekening tarief HbH.PDFVoorbeeldberekening tarief segment 2A.PDFVoorbeeldberekening tarief segment 2B.PDF
Vragen en antwoorden trainingen Sturing & Inkoop Wmo.PDF
Werkafspraken basisdocument 2023.PDFWmo meldingsprocedure calamiteiten of geweldsincidenten voor aanbieder.PDFWmo richtlijnen zelfonderzoek calamiteit.PDF
Laad meer