Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor

Nieuws & Artikelen

De MGR verstuurt geregeld nieuwsmailings met relevante informatie voor aanbieders en gemeenten. Deze verschijnen op onregelmatige basis, afhankelijk van de communicatiebehoefte. Hieronder vindt u een overzicht van alle mailings uit 2022 en 2023 tot nu toe. Voor nieuwsmailings uit de jaren 2015 tot en met 2021, raadpleeg de archiefpagina.

Filters

Thema’s

Jaar

04.03.2024Productieverantwoording 2022Lees meer04.03.2024Pilot plekken en trajecten JeugdhulpLees meer04.03.2024Handboeken Jeugd en WmoLees meer04.03.2024Kopgroep Wmo Maatwerkdiensten gestartLees meer04.03.2024Verwijsindex RisicojongerenLees meer04.03.2024Personele wijzigingen MGRLees meer04.03.2024Bereikbaarheid MGRLees meer04.03.2024Trajecttarieven en productieverantwoordingLees meer04.03.2024VendorLink / ISPnextLees meer04.03.2024ZoektoolLees meer04.03.2024Maatschappelijk verantwoord ondernemen en inkopen (MVI) Lees meer04.03.2024Tarieven 2023Lees meer04.03.2024Verwijsindex risicojongeren Noord- en Midden-LimburgLees meer04.03.2024Beëindiging corona meerkosten protocolLees meer04.03.2024Personele wijzigingen MGRLees meer04.03.2024Toezicht en handhaving Wmo/ JeugdwetLees meer04.03.2024Uitvoeringsplan 2023 – 2025 MGR sociaal domein Limburg-NoordLees meer04.03.2024Een nieuw jaar, een nieuwe startLees meer04.03.2024Twee pilotvoorstellen voor betere samenwerking tussen Wmo, Zvw en WlzLees meer04.03.2024Definitieve productieverantwoording 2022Lees meer04.03.2024Taakverdeling contractmanagers MGRLees meer04.03.2024Inkoper Peter van Deuzen met pensioenLees meer04.03.2024Lees meer04.03.2024Nieuwe cao-afspraken in het sociaal domeinLees meer04.03.2024Micro- en reguliere aanbieder JeugdLees meer04.03.2024Hoofd- en onderaanneming Lees meer04.03.2024Inspiratiefestival Vitaal opgroeien in een krachtige samenlevingLees meer04.03.2024Nieuwsbericht Verwijsindex Noord- en Midden-Limburg   Lees meer04.03.2024Overgang Negometrix naar Mercell Source-to-contractLees meer04.03.2024Uitvraag contactgegevens via ISPnextLees meer04.03.2024Maatschappelijk verantwoord ondernemen en inkopen (MVI) - 2023  Lees meer04.03.2024Tarieven 2024Lees meer04.03.2024WerkafsprakenLees meer04.03.2024Nieuwe websiteLees meer04.03.2024Bericht van gemeente Gennep  Lees meer04.03.2024Evaluatie raamovereenkomsten  Lees meer04.03.2024Signalen indexering tarievenLees meer04.03.2024Herijkingsonderzoek Jeugd en WmoLees meer04.03.2024Q&A: omzetting naar trajectfinanciering Bergen en VenloLees meer04.03.2024Mooie en succesvolle voorbeelden SROILees meer04.03.2024Herinnering aanleveren MVI stukkenLees meer04.03.2024Algemeen controleplan MGRLees meer04.03.2024ProductieverantwoordingLees meer04.03.2024Tijdelijke ondersteuning contractmanagementLees meer04.03.2024Wmo - loslaten ingangsdatum indicatie op de eerste van de maandLees meer04.03.2024Wmo – GrandCare Begeleiding B.V. en Professionals in NAH B.V. treden toe tot strategisch regionale percelenLees meer04.03.2024Save the date! Woensdag 20 maart 2024: feestelijke lancering campagne ‘Limburg Openhartig’Lees meer04.03.2024Hyperlinks uitvraag voorlopige productieverantwoording 2023Lees meer04.03.2024Format Jeugd productieverantwoording 2023Lees meer04.03.2024Procesondersteuning contractmanagement per 1 februari 2024Lees meer04.03.2024Beoordeling maatschappelijk verantwoord ondernemen en inkopen (MVI)Lees meer
Helaas, er zijn geen nieuws of artikelen gevonden.