Inleiding

De ontwikkeltafelcyclus bestaat uit fysieke en virtuele ontwikkeltafels voor verschillende thema's. In de OT Kwaliteit & Monitoring kwam de vraag aan de orde hoe de inhoudelijke werkgroepen zich verhouden tot de fysieke en virtuele ontwikkeltafels. Na uitleg was voor iedereen duidelijk hoe het proces van voorbereiden, bespreken en besluiten met behulp van ontwikkeltafels en werkgroepen in het kader van bestuurlijk aanbesteden in elkaar steekt. Bijgaand delen wij deze uitleg voor iedereen.

Klik hier voor het plan van aanpak voor de ontwikkeltafels in 2016.

 

Jeugd / Wmo en participatie

Ontwikkeltafel 1   Jeugd Wmo/participatie
Fysiek: 9 maart 2016 Startnotitie Startnotitie
Virtueel: 16 - 29 maart 2016     Verslag 9-3     Verslag 9-3
   

Man. samenvatting 9-3    

Man. samenvatting 9-3
Extra virtueel: 14 - 21 april 2016 Werkgroep Crisis Werkgroep Bekostiging Wmo
    Werkgroep Verblijf Werkgroep Combi AV-MV Wmo
    Werkgroep Ambulante Hulp Werkgroep Combiproduct Wmo-Pwet
      Werkgroep Logeren
      Werkgroep Beschermd Wonen
Ontwikkeltafel 2-3            
Fysiek: 25 mei 2016 Toelichting Toelichting 
Virtueel: 1 - 14 juni 2016 Domein 2/versie na FOT Domein 2/versie na FOT
    Domein 4/versie na FOT Domein 5/versie na FOT
    Aanvulling perceel 4.5 tbv FOT Domein 6/versie na FOT
      Domein 7/versie na FOT
      (Notitie inkoop logeren/kortdurend verblijf)
    Verslag 25-5 Verslag 25-5
Extra virtueel: 27 juni - 1 juli 2016 Domein 4/ tbv extra VOT  
       
Ontwikkeltafel 4      
Fysiek: 15 september 2016 Verslag 15-9 
    Bijlage verslag 15-9
Virtueel: 21 - 27 sept 2016  


Kwaliteit en monitoring / Overeenkomsten

Ontwikkeltafel 1   Kwaliteit en monitoring                    Overeenkomsten
Fysiek: 23 maart 2016 Startnotitie Startnotitie
Virtueel: 30 maart - 12 april 2016            

Verslag 23-3

Verslag 23-3
    Managementsamenvatting  23-3 Managementsamenvatting 23-3
    
Ontwikkeltafel 2-3               
Fysiek: 8 juni 2016 Toelichting Toelichting
    Werkgr. 1 Kwaliteit van leven Aanbestedingswijze:
Virtueel: 15 - 28 juni 2016 Werkgr. 2 Resultaatmeting in keten - Notitie
    Werkgr. 3 High trust - high penalty - Overzicht
    Werkgr. 4 PvE/versie na FOT Overeenkomsten:
    Werkgr. 5 SROI/versie na FOT - Notitie
    Verslag 8-6 - Raamovereenkomst/versie na FOT
      - PvE/versie na FOT
      - Ontwikkelovereenkomst
      Controleprotocol:
      - Notitie
      - Controleprotocol
      Verslag 8-6
       
Ontwikkeltafel 4      
Fysiek: 15 september 2016 Verslag 15-9 
    Bijlage verslag 15-9
Virtueel: 21 - 27 sept 2016    


Archief
Informatie over de ontwikkeltafels uit voorgaande jaren vindt u onder Archief.