Terug naar alle discussies

Jeugd, segment 3: Dagbesteding / Dagbehandeling

gestart op 02-09-2020 | 1 reacties

Deze discussie is op slot gezet door de moderator

Om zeker te weten dat onze vragen aansluiten bij het aanbod van de aanbieders worden er diverse aanbiederssessies georganiseerd. Deze vinden fysiek of digitaal plaats. Van deze sessies worden verslagen gemaakt.


Onderstaand vindt u de presentaties en/of de verslagen van de aanbiederssessies die per segment worden georganiseerd.


Verslag aanbiederssessie 1 Dagbesteding en Dagbehandeling 15-07-2020 (publicatiedatum 11-08-2020)
Bijlage: Presentatie aanbiederssessie
Bijlage: Ontwikkelpotentieel (1)
Bijlage: Ontwikkelpotentieel (2)
Bijlage: Doelgroepen
Bijlage: Doelgroepen segment Dagbesteding en Dagbehandeling
Bijlage: Format omzetgegevens


Verslag aanbiederssessie 2 Dagbesteding en Dagbehandeling 19-08-2020 (publicatiedatum 02-09-2020)
Bijlage: Presentatie aanbiederssessie 2


Verslag aanbiederssessie 3 Dagbesteding en Dagbehandeling 26-08-2020 (publicatiedatum 07-09-2020)
Bijlage: Presentatie aanbiederssessie 3


Op elk verslag heeft u twee weken na publicatiedatum de tijd om uw reactie en input te geven. Deze worden door de werkgroepen van het Project sturing en inkoop beoordeeld en eventueel meegenomen in het verdere inkoopproces.Verslag sessie 1 dagbehandeling