Terug naar alle discussies

Wmo, segment 1b: Volwassenen, kortdurende, enkelvoudige ondersteuningsvraag

gestart op 18-08-2020 | 0 reacties

Deze discussie is op slot gezet door de moderator

Om zeker te weten dat onze vragen aansluiten bij het aanbod van de aanbieders worden er diverse aanbiederssessies georganiseerd. Deze vinden fysiek of digitaal plaats. Van deze sessies worden verslagen gemaakt.


Verslag werksessie aanbieders Wmo, subsegment Volwassenen, kortdurende, enkelvoudige ondersteuningsvraag 09-07-2020 (publicatiedatum 18-08-2020) 


Op elk verslag heeft u twee weken na publicatiedatum de tijd om uw reactie en input te geven. Deze worden door de werkgroepen van het Project sturing en inkoop beoordeeld en eventueel meegenomen in het verdere inkoopproces.