Terug naar alle discussies

Jeugd, segment 1: Behandeling met verblijf

gestart op 02-09-2020 | 0 reacties

Deze discussie is op slot gezet door de moderator

Om zeker te weten dat onze vragen aansluiten bij het aanbod van de aanbieders worden er diverse aanbiederssessies georganiseerd. Deze vinden fysiek of digitaal plaats. Van deze sessies worden verslagen gemaakt.


Onderstaand vindt u de presentaties en/of de verslagen van de aanbiederssessies die per segment worden georganiseerd.


Bestuurlijk overleg segment 1 d.d. 16-07-2020 (publicatiedatum 02-09-2020)
Bestuurlijk overleg segment 1 d.d. 27-08-2020 (publicatiedatum 09-09-2020)
Bijlage: Presentatie aanpak vervolg bestuurlijk traject


Op elk verslag heeft u twee weken na publicatiedatum de tijd om uw reactie en input te geven. Deze worden door de werkgroepen van het Project sturing en inkoop beoordeeld en eventueel meegenomen in het verdere inkoopproces.