Terug naar alle discussies

Participatie, segment 1: Begeleiding collectief

gestart op 02-09-2020 | 3 reacties

Deze discussie is op slot gezet door de moderator

Om zeker te weten dat onze vragen aansluiten bij het aanbod van de aanbieders worden er diverse aanbiederssessies georganiseerd. Deze vinden fysiek of digitaal plaats. Van deze sessies worden verslagen gemaakt.


Onderstaand vindt u de presentaties en/of de verslagen van de aanbiederssessies die per segment worden georganiseerd.


Marktconsultatie Inkoop 2022 - Participatiewet (publicatiedatum 02-09-2020)


Productbeschrijving collectieve arbeidsmatige toeleiding (publicatiedatum 10-11-2020)


Op elk verslag/productbeschrijving heeft u twee weken na publicatiedatum de tijd om uw reactie en input te geven. Deze worden door de werkgroepen van het Project sturing en inkoop beoordeeld en eventueel meegenomen in het verdere inkoopproces.Intensiteit inzet (uren per tijdseenheid) medewerkers (nr 16)

23-11-2020 15:54

John Reijnders - PSW


KPI’s incl. norm (o.m. het MKBA model)(KSF) (nr 12)

23-11-2020 15:47

John Reijnders - PSW


KPI’s incl. norm (o.m. het MKBA model)(KSF) (nr 12)

23-11-2020 15:44

John Reijnders - PSW