Terug naar alle discussies

Werksessie Wmo, segment 2b: Volwassenen met ouderdom gerelateerde beperkingen

gestart op 05-10-2020 | 0 reacties

Deze discussie is op slot gezet door de moderator

Om zeker te weten dat onze vragen aansluiten bij het aanbod van de aanbieders worden er diverse aanbiederssessies georganiseerd. Deze vinden fysiek of digitaal plaats. Van deze sessies worden verslagen gemaakt.


Verslag aanbiederssessie Wmo individuele begeleiding d.d. 03-06-2020. (Publicatiedatum 05-10-2020)


Verslag aanbiederssessie Wmo individuele begeleiding d.d. 14-09-2020. (Publicatuedatum 11-12-2020)


Verslag aanbiederssessie Wmo dagbesteding d.d. 25-05-2020. (Publicatiedatum 11-12-2020)


Op elk verslag heeft u twee weken na publicatiedatum de tijd om uw reactie en input te geven. Deze worden door de werkgroepen van het Project sturing en inkoop beoordeeld en eventueel meegenomen in het verdere inkoopproces.