We willen dat inwoners zoveel mogelijk kunnen meedoen in onze maatschappij. Daar werken we op drie manieren aan:

• Bevorderen van zelfredzaamheid, eigen kracht en positieve gezondheid.
• Versterken van vitale gemeenschappen, als basis van onze samenleving.
• Snelle en passende hulp en ondersteuning bieden aan inwoners die het op eigen kracht niet redden.

Dat noemen we ook wel de ‘transformatie van het sociaal domein’. Met het programma Sturing en Inkoop geven we met name invulling aan het onderdeel hulp en ondersteuning. We kopen dat in voor mensen die het nodig hebben. Maar we willen ook wat veranderen. De ingesleten patronen doorbreken, interne werkwijzen aanpassen en de samenwerking met aanbieders versterken. Zodat we meer accent kunnen leggen op preventie en op de eigen kracht van mensen en hun omgeving. Pas daarna komt de vraag of, en welke professionele hulp en ondersteuning nodig is. Op die manier dragen we met het inkooptraject óók bij aan de transformatie van het sociaal domein. Met de aanbieders die we contracteren, maken we daar heldere afspraken over.

 

Betaalbaar

Er is ook een financiële uitdaging: we moeten uitkomen met de budgetten die we voor het sociaal domein beschikbaar hebben. Dat lukt op dit moment nog niet. De transformatie moet er dus ook voor zorgen dat het allemaal betaalbaar blijft. En mensen die echt hulp of ondersteuning nodig hebben, dat in de toekomst gewoon kunnen krijgen.

 

Vitale gemeenschappen

Het inkooptraject is uiteraard niet voldoende om de hele transformatie voor elkaar te boksen. Dat moet vooral binnen de verschillende gemeenten zélf gebeuren. Want voor het creëren van vitale gemeenschappen is meer nodig dan het inkopen van deze maatwerkvoorzieningen. Zoals het ondersteunen van maatschappelijke organisaties, het aanbieden van welzijnswerk en het creëren van collectieve voorzieningen. Die activiteiten vallen buiten het programma Sturing en Inkoop. Maar er is natuurlijk wel een relatie. Want als je bijvoorbeeld het beroep op dure maatwerkvoorzieningen wilt beperken, dan moeten de collectieve voorzieningen daarvoor wel een alternatief bieden.