Voor de inkoop van hulp en ondersteuning op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning hebben we een verdeling gemaakt in zes segmenten. Beschermd Wonen en Veilig Thuis vallen overigens buiten deze inkoop.

 

Segment 1a: volwassenen met complexe en meervoudige ondersteuningsvraag

In dit segment gaat het om volwassenen die zich door psychische of psychosociale problemen niet op eigen kracht kunnen handhaven in de samenleving. En voor wie mantelzorg, een sociaal netwerk of collectieve voorzieningen geen uitkomst bieden. Wel is er bij deze hulpvragers uitzicht op zelfstandigheid.
Klik hier voor een overzicht van aanbiederssessies die in 2020 zijn gehouden.
Klik hier voor het programma van eisen

 


Segment 1b: volwassenen met kortdurende en enkelvoudige ondersteuningsvraag

Hierbij gaat het om volwassenen die in principe zelfstandig en zelfredzaam zijn, maar door een incident tijdelijke ondersteuning nodig hebben. De bedoeling is om de zelfredzaamheid weer te herstellen en/of te vergroten. Het betreft een afgebakende periode met een duidelijk start- en eindmoment.
Klik hier voor een overzicht van aanbiederssessies die in 2020 zijn gehouden.
Klik hier voor het programma van eisen

 

Segment 2a: volwassenen met langdurige ondersteuningsvraag

Door de aard van een beperking of vraagstuk, is er soms langdurige, maar minimale professionele ondersteuning nodig op één of meerdere levensdomeinen. Dat moet ervoor zorgen dat de situatie in de eigen woonomgeving stabiel wordt en blijft. In de praktijk kan die behoefte er tijdelijk soms niet, of meer beperkt zijn.
Klik hier voor een overzicht van aanbiederssessies die in 2020 zijn gehouden.
Klik hier voor het programma van eisen


Segment 2b: ouderen

Ouderdom gerelateerde klachten doen zich vaak vanaf 75 jaar voor. De ondersteuning is dan gericht op stabilisatie van de situatie thuis. Zodat ouderen zo lang mogelijk – verantwoord en zelfstandig – thuis kunnen wonen.
Klik hier voor een overzicht van aanbiederssessies die in 2020 zijn gehouden.
Klik hier voor het programma van eisen.


Segment 3a: hulp bij huishouden

Hulp bij huishouden wordt het meest ingezet voor inwoners met ouderdom gerelateerde klachten. Doelstelling is het geven van ondersteuning om de woning schoon en leefbaar te houden.
Vaak is hulp bij huishouden het eerste product dat vanuit de Wmo wordt ingezet; de eerste ondersteuning achter de voordeur.
Klik hier voor een overzicht van aanbiederssessies die in 2020 zijn gehouden.

 

Segment 3b: Logeren

Logeren is erop gericht om enige tijd ergens anders te logeren zodat u of uw mantelzorger even rust heeft.
Klik hier voor het priogramma van eisen.

 

Kostprijsonderzoek

Resultaten kostprijsonderzoek (Februari 2021)

Tarievenoverzicht Wmo
Nota van inlichtingen tarievenonderzoek Wmo

 

Aanbiederssessie 3 november 2020

Op 3 november is er een aanbiederssessie geweest over de kostprijsconsultatie Wmo en Participatie.
Onderstaande 3 documenten maken daar onderdeel van uit.
HHM: Opbouw reële tarieven Limburg-Noord
HHM: Aanpak reële tarieven Limburg Noord 
HHM: Reactieformulier 

 

Algemene informatie

Informatiesessie 1 februari 2021

1 februari vond een informatiesessie plaats waarin een toelichting is gegeven op de nieuwe inkoop en aanbestedingsprocedures die van toepassing zijn op de inkoop voor 2022. Hier vindt u de opname van deze sessie. De presentatie van deze sessie vindt u hier.

 

Digitale aanbiedersessie 30 november

30 November vond een digitale aanbiederssessie plaats. Het verslag hiervan vindt u hier.

Sessie voor Jeugd, Wmo en Participatie 12 november

12 November vond een digitale sessie plaats voor de aanbieders Jeugd, Wmo en Participatie. Daar is de stand van zaken van het inkooptraject geschetst, inclusief een terug- en vooruitblik. Een snel overzicht krijgt u via de getoonde presentatie, of hieronder integraal. Op vier openstaande vragen vindt u hier de antwoorden

 

Nieuwsbrief

Eerder in 2020 verscheen een nieuwsbrief Wmo , met daarin meer toelichting op de verschillende segmenten.