Voor de inkoop van hulp en ondersteuning op basis van de Participatiewet hebben we een verdeling gemaakt in drie segmenten.

 

Segment 1: begeleiding collectief

Binnen dit segment gaat het om groepsactiviteiten, waarmee de deelname aan de samenleving en arbeidsmarkt wordt bevorderd. Denk aan re-integratie- en participatietrajecten in groepsverband, en aan arbeidsmatige dagbesteding. Deelnemers hebben een gelijke ontwikkelings- en ondersteuningsbehoefte. De focus ligt op werken en niet op belevingsgerichte dagbesteding.
Klik hier voor een overzicht van aanbiederssessies die in 2020 zijn gehouden.

 

Segment 2: begeleiding individueel

Dit segment biedt hulp aan inwoners die vanwege diverse oorzaken de concurrentie op de arbeidsmarkt niet kunnen aangaan en (mede daardoor) ook sociaal meer geïsoleerd zijn.
Klik hier voor een overzicht van aanbiederssessies die in 2020 zijn gehouden.

 

Segment 3: werkgeversondersteuning

Dit segment gaat over het bevorderen van de samenwerking met, maar ook de samenwerking tussen, ondernemers die arbeidsplekken beschikbaar stellen (relatiebeheer). Ook de ontwikkeling van specifieke begeleidingsvaardigheden van de eigen medewerkers valt hieronder. Dit gebeurt op basis van natuurlijke samenwerking, en niet op basis van wetgeving die het verplicht maakt. Aan dit segment geven we samen met ondernemers invulling; in samenspraak met die ondernemers kiezen we ervoor om dit segment/product niet in de aanbesteding mee te laten lopen.
Klik hier voor een overzicht van aanbiederssessies die in 2020 zijn gehouden.

 

Kostprijsonderzoek

Resultaten kostprijsonderzoek (februari 2021)

Tarieven overzicht Participatie
Nota van inlichtingen tarievenonderzoek Participatie

 

Aanbiederssessie 3 november 2020

Op 3 november is er een aanbiederssessie geweest over de kostprijsconsultatie Wmo en Participatie.
Onderstaande 3 documenten maken daar onderdeel van uit.
HHM: Opbouw reële tarieven Limburg-Noord
HHM: Aanpak reële tarieven Limburg Noord 
HHM: Reactieformulier

 

Algemene informatie

Informatiesessie 1 februari 2021

1 februari vond een informatiesessie plaats waarin een toelichting is gegeven op de nieuwe inkoop en aanbestedingsprocedures die van toepassing zijn op de inkoop voor 2022. Hier vindt u de opname van deze sessie. De presentatie van deze sessie vindt u hier.

 

Marktconsultatie 9 December

9 December 2020 vond een marktconsultatie plaats voor zowel begeleiding als collectief. Hier vindt u de presentatie.

 

Sessie Jeugd, Wmo en Participatie 12 november 

12 November vond een digitale sessie plaats voor de aanbieders Jeugd, Wmo en Participatie. Daar is de stand van zaken van het inkooptraject geschetst, inclusief een terug- en vooruitblik. Een snel overzicht krijgt u via de getoonde presentatie, of hieronder integraal. Op vier openstaande vragen vindt u hier de antwoorden

 

Informatiebrief

In augustus 2020 verscheen een informatiebrief Participatie inkoop 2020, met daarin meer toelichting op de verschillende segmenten.