De meeste verwijzingen naar hulp en ondersteuning vinden plaats vanuit de ‘toegang’ die iedere gemeente lokaal heeft georganiseerd. In het programma Sturing en Inkoop ondersteunen we de verdere ontwikkeling van die lokale toegangen. Want juist zij spelen een belangrijke rol bij het halen van de transformatiedoelen. Bijvoorbeeld door steeds goed af te wegen of een maatwerkvoorziening nodig is, of dat hulp ook via andere, collectieve voorzieningen kan worden geboden. En door hulp op tijd op te schalen, maar ook op tijd weer af te schalen. Dat vraagt veel kennis en kunde, en een goede monitoring van lopende hulptrajecten.

 

Ook andere verwijzers

Maar niet alle verwijzingen gebeuren vanuit de gemeentelijke toegang. Denk bijvoorbeeld aan huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten en medewerkers van de zogeheten gecertificeerde instellingen. Die zijn dus niet in dienst bij de gemeenten, wat bij de medewerkers van de lokale toegang meestal wél het geval is. Ook zij moeten goed voorbereid worden op alle veranderingen die per 1 januari 2022 plaatsvinden, wanneer de nieuwe contracten ingaan. Want er komen ongetwijfeld nieuwe aanbieders bij, en er vallen ook bestaande aanbieders af. In de tweede helft van 2021 worden alle verwijzers daarover uitgebreid geïnformeerd.