Hieronder vindt u per segment Jeugd de leidraden en Nota's van Inlichtingen. De bijlagen, behorend bij de aanbestedingsleidraden zijn universeel voor alle segmenten Jeugd.

 

Bijlagen Jeugd

Bijlage B2 Algemeen programma van eisen

Bijlage F Administratieve afhandeling

Bijlage G Consultatie en advies

Bijlage H Opleidingseisen jeugdhulp

Bijlage J Begrippenlijst

Bijlage L (1) Reacties consultatie jeugdhulp Limburg-Noord

Bijlage L (2) Opbouw reële tarieven Jeugd Limburg-Noord

 

Ambulant GGZ lokaal

Leidraad
Nota van Inlichtingen

Ambulante hulp

Leidraad
Nota van Inlichtingen

Ambulante hulp perspectief 1 lokaal

Leidraad
Nota van Inlichtingen

Duurzame daginvulling

Leidraad
Nota van Inlichtingen

Duurzame daginvulling lokaal

Leidraad
Nota van Inlichtingen

Dyslexie

Leidraad
Nota van Inlichtingen

Gezinshuizen

Leidraad
Nota van Inlichtingen

GGZ Jeugd

Leidraad
Nota van Inlichtingen

Kleinschalige woonleefgroep

Leidraad
Nota van Inlichtingen

Logeren

Leidraad
Nota van Inlichtingen

 

Opgroeiproblematiek jonge kind en ernstig meervoudige beperking

Leidraad
Nota van Inlichtingen

Pleegzorg

Leidraad
Nota van Inlichtingen

Terug naar school

Leidraad
Nota van Inlichtingen

Vaktherapie

Leidraad
Nota van Inlichtingen

Zelfstandig wonen training

Leidraad
Nota van Inlichtingen