Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor

Niet gecontracteerd aanbod (NGA)

In sommige situaties kan de lokale toegang (of bij jeugd de gecertificeerde instelling in overleg met de lokale toegang) tot de conclusie komen dat het gecontracteerde aanbod van maatwerkdiensten jeugdhulp en Wmo niet toereikend of passend is. Onder bepaalde voorwaarden is dan NGA mogelijk. 

Lees voor

Het inzetten van hulp of ondersteuning door een gecontracteerde aanbieder gaat altijd voor op het inzetten van niet gecontracteerd aanbod. Bij deze afweging wordt gebruik gemaakt van de regionale informatiekaart en het afwegingskader. Op basis hiervan kan dus door de lokale toegang besloten worden om NGA in te zetten. Voor NGA gelden in principe dezelfde kwaliteitseisen als voor de regulier ingekochte maatwerkdiensten jeugdhulp en Wmo.


Zie verder onderstaande documenten: