Inkoop 2022

Per 1 januari 2022 sluiten zeven gemeenten in Noord-Limburg nieuwe contracten af met aanbieders in het sociaal domein. Het gaat daarbij om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet. We willen zorgen voor goede maatwerkvoorzieningen; van hoge kwaliteit en tegen een reële prijs. En meer grip krijgen op het sociaal domein, door scherper te sturen.

We hebben daarvoor een programma in het leven geroepen: ‘Sturing en Inkoop Sociaal Domein Noord-Limburg’. Dit programma wordt bemenst door medewerkers van de zeven Noord-Limburgse gemeenten en van de MGR (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord; gezamenlijke inkooporganisatie).

 

 

Aanbiedersbijeenkomst 23 september 2021

Op 23 september is in de Maaspoort in Venlo een druk bezochte bijeenkomst georganiseerd voor de aanbieders van de overeenkomsten die per 2022 ingaan. Ook medewerkers van de gemeenten en de MGR waren ruim vertegenwoordigd.

Hier vindt u de presentaties van deze middag.
Achtereenvolgens komen de volgende presentaties aan de orde:

  • Een feestelijke verdieping in de opgave voor toekomst door Daniel Giltay Veth
  • Kick-off Beschermd Wonen, Wmo maatwerkdiensten Jeugd en Participatie door contractmanagers Selaine Soons en Karin Orval
  • De toegang door Natasja Vaasen
  • Bedrijfsvoering door John Mulder, Sander Nievergeld en Ron Teurlinx


Aan het einde van de bijeenkomst vond een symbolisch tekenmoment plaats voor de nieuwe overeenkomsten. Aanbieders konden via het invullen van een mentimeter aangeven met welk woord zij het pad als samenwerkingspartner willen starten. Zie hier het resultaat.

Bij deze de Q&A van de bijeenkomst van 23 september.

 

 

Informatiesessie 1 februari 2021

1 februari vond een informatiesessie plaats waarin een toelichting is gegeven op de nieuwe inkoop en aanbestedingsprocedures die van toepassing zijn op de inkoop voor 2022. Hier vindt u de opname van deze sessie. De presentatie van de sessie vindt u hier. Na de sessie waren er nog enkele openstaande vragen. Deze vragen en de antwoorden daarop vindt u hier

 

 

Meer informatie en contact

Klik op de pagina’s rechts in het scherm voor meer informatie. Toch nog vragen of opmerkingen? Stuur dan een berichtje naar de programmasecretaris. Op de websites van de deelnemende gemeenten staat ook veel informatie over het sociaal domein: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray.