Op deze pagina vindt u informatie over de inkoop 2018.

 

Nieuwsmailings met betrekking tot de inkoop 2018

Nieuwsmailing MGR 2017 - week 28
Nieuwsmailing MGR 2017 - week 29
Nieuwsmailing MGR 2017 - week 29 - bijlage 1
Nieuwsmailing MGR 2017 - week 29 - bijlage 2
Nieuwsmailing MGR 2017 - week 32

 

Inkoop gemeente Venlo

De inkoop 2018 gaat er op onderdelen wezenlijk anders uitzien dan de inkoop 2017. Middels onze e-mail van donderdag 29 juni zijn de aanbieders op domein 4 jeugd en domein 5 Wmo uitgenodigd voor een aantal informatiebijeenkomsten vanuit de gemeente Venlo. Tijdens de 4 bijeenkomsten (Wmo begeleiding individueel, Jeugd (2x) en Beschermd wonen) is dezelfde presentatie gegeven. De presentatie vindt u hieronder:

Presentatie informatiebijeenkomsten gemeente Venlo

 

Links naar de tenders van Venlo in Negometrix

Via de links hieronder bereikt u direct de tenders in Negometrix behorende bij de aanbestedingsprocedures Sociale en andere specifieke diensten van de gemeente Venlo:

Wmo Begeleiding Individueel
Maatwerkdiensten Jeugd
Algemeen Maatschappelijk Werk
Beschermd Wonen & Beschermd Thuis

Bovenstaande vier procedures zijn gesloten, inschrijving is niet meer mogelijk.

 

Inkoop regio Limburg-Noord

De inkoop 2018 gaat er op onderdelen wezenlijk anders uitzien dan de inkoop 2017. Middels onze nieuwsmailing van week 29 hebben we aanbieders geïnformeerd over de procedure en het tijdpad.

 

Voorlichtingsbijeenkomst 22 augustus

Op dinsdag 22 augustus is een voorlichtingsbijeenkomst gepland over de vier inkoopprocedures voor de regio Limburg-Noord. Voor meer informatie zie de nieuwsmailing van week 29. De presentatie van de voorlichtingsbijeenkomst vindt u hieronder:

Presentatie voorlichtingsbijeenkomst regio Limburg-Noord

 

Uitvraag algemene gegevens

Nieuwe aanbieders die een overeenkomst willen afsluiten met de regio Limburg-Noord dienen eerst de Uitvraag algemene gegevens in te vullen. De ontwikkelovereenkomst die hieruit volgt is een voorwaarde voor contractering voor de vier  regionale inkoopprocedures. Aanbieders die al beschikken over een ontwikkelovereenkomst uit 2017 hoeven deze uitvraag niet nogmaals in te vullen.
Hieronder vindt u de link naar de Uitvraag algemene gegevens:

Uitvraag algemene gegevens

 

Links naar de tenders van de regio in Negometrix

Via onderstaande links bereikt u direct de regionale inkoopprocedures:

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Maatwerkdiensten Jeugd
Maatwerkdiensten Wmo
Maatwerkdiensten Participatie