Op deze pagina vindt u informatie over de inkoop 2018.


Via onderstaande Nieuwsmailings kunt nog eens chronologisch nalezen welke informatie er verstrekt is: 

Nieuwsmailing MGR 2017 - week 28
Nieuwsmailing MGR 2017 - week 29
Nieuwsmailing MGR 2017 - week 29 - bijlage 1
Nieuwsmailing MGR 2017 - week 29 - bijlage 2
Nieuwsmailing MGR 2017 - week 32
Nieuwsmailing MGR 2017 - week 34
Nieuwsmailing MGR 2017 - week 38
Nieuwsmailing MGR 2017 - week 39
Nieuwsmailing MGR 2017 - week 40

 

Inkoop regio Limburg-Noord

De inkoop 2018 gaat er op onderdelen wezenlijk anders uitzien dan de inkoop 2017. Middels onze nieuwsmailing van week 29 hebben we aanbieders geïnformeerd over de procedure en het tijdpad.


Voorlichtingsbijeenkomst 22 augustus

Op dinsdag 22 augustus is een voorlichtingsbijeenkomst gepland over de vier inkoopprocedures voor de regio Limburg-Noord. Voor meer informatie zie de nieuwsmailing van week 29. De presentatie van de voorlichtingsbijeenkomst vindt u hieronder:

Presentatie voorlichtingsbijeenkomst regio Limburg-Noord


Uitvraag algemene gegevens

Nieuwe aanbieders die een overeenkomst willen afsluiten met de regio Limburg-Noord dienen eerst de Uitvraag algemene gegevens in te vullen. De ontwikkelovereenkomst die hieruit volgt is een voorwaarde voor contractering voor de vier  regionale inkoopprocedures. Aanbieders die al beschikken over een ontwikkelovereenkomst uit 2017 hoeven deze uitvraag niet nogmaals in te vullen.
Hieronder vindt u de link naar de Uitvraag algemene gegevens:

Uitvraag algemene gegevens


Links naar de tenders van de regio in Negometrix

Via onderstaande links bereikt u direct de regionale inkoopprocedures:

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Maatwerkdiensten Jeugd
Maatwerkdiensten Wmo
Maatwerkdiensten Participatie

 

Inkoop gemeente Venlo

De inkoop 2018 gaat er op onderdelen wezenlijk anders uitzien dan de inkoop 2017. Middels onze e-mail van donderdag 29 juni zijn de aanbieders op domein 4 jeugd en domein 5 Wmo uitgenodigd voor een aantal informatiebijeenkomsten vanuit de gemeente Venlo. Tijdens de 4 bijeenkomsten (Wmo begeleiding individueel, Jeugd (2x) en Beschermd wonen) is dezelfde presentatie gegeven. De presentatie vindt u hieronder:

Presentatie informatiebijeenkomsten gemeente Venlo


Links naar de tenders van Venlo in Negometrix

De aanbestedingsprocedures Sociale en andere specifieke diensten van de gemeente Venlo (zie hieronder) zijn inmiddels gesloten, inschrijving is niet meer mogelijk.

Wmo Begeleiding Individueel
Maatwerkdiensten Jeugd
Algemeen Maatschappelijk Werk
Beschermd Wonen & Beschermd Thuis
Integrale Toegang
Bemoeizorg en Preventie