Inkoop en gecontracteerde aanbieders 2022

Per 1 januari 2022 treden er nieuwe overeenkomsten in werking tussen de zeven gemeenten in Noord-Limburg (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray) en aanbieders in het sociaal domein. De overeenkomsten betreffen dienstverlening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Aan een aantal overeenkomsten nemen ook de zeven gemeenten in Midden-Limburg (Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert) deel.

De overeenkomsten zijn het resultaat van diverse aanbestedingen en open-houseprocedures. De procedures zijn in 2021 gestart en zijn inmiddels bijna allemaal afgerond.

Alle overeenkomsten hebben een looptijd van 4 jaar (2022 t/m 2025) en kunnen daarna tweemaal met drie jaar verlengd worden. De totale looptijd van de overeenkomsten kan dus op 10 jaar uitkomen.

 

Inschrijven op een inkoopprocedure

Aanbesteding

Lopende aanbestedingen:
Zie hiervoor 'Inkoop Sociaal Domein 2022 Noord-Limburg'.

Verwachte aanbestedingen:
Jeugd, segment 1 behandeling met verblijf en ambulante behandelingen.
Verwachte publicatiedatum: nog niet bekend.
Looptijd: 2023-2026 met tweemaal een optie tot drie jaar verlenging (totaal maximaal 10 jaar).

Open house

Tender 171532 Wmo Logeren
Eerstvolgende aanmelding mogelijk per: 1 april 2022.
Na 1 april 2022 bestaat de mogelijkheid van continue toetreding.
Ingangsdatum overeenkomst: de eerste dag van de maand na de maand waarin de aanbieder tot de overeenkomst is toegelaten.

Tender 169490 Participatie begeleiding individueel
Eerstvolgende aanmelding mogelijk per: 1 april 2022.
Na 1 april 2022 bestaat de mogelijkheid van continue toetreding.
Ingangsdatum overeenkomst: de eerste dag van de maand na de maand waarin de aanbieder tot de overeenkomst is toegelaten.

 

Gecontracteerde aanbieders

Jeugd

Looptijd: 2022 t/m 2025 (tweemaal drie jaar verlenging mogelijk)

Zie voor de deelnemende gemeenten per tender onderstaand overzicht 'Gecontracteerde aanbieders'.

Gecontracteerde aanbieders

Tarieven 2022

Stapelingsmatrix

 

Maatwerkdiensten Wmo

Looptijd: 2022 t/m 2025 (tweemaal drie jaar verlenging mogelijk)

Zie voor de deelnemende gemeenten per tender onderstaand overzicht 'Gecontracteerde aanbieders'.

Gecontracteerde aanbieders

Tarieven 2022

 

Participatie

Looptijd: 2022 t/m 2025 (tweemaal drie jaar verlenging mogelijk)
Deelnemende gemeenten: de gemeenten in Noord-Limburg

Gecontracteerde aanbieders

Tarieven 2022

 

Beschermd Wonen Noord- en Midden-Limburg

Looptijd: 2022 t/m 2025 (tweemaal drie jaar verlenging mogelijk)
Deelnemende gemeenten: de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg

Gecontracteerde aanbieders

 

Maatschappelijke Opvang Noord- en Midden-Limburg

Looptijd: 2022 t/m 2025 (tweemaal drie jaar verlenging mogelijk)
Deelnemende gemeenten: de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg m.u.v. Gennep

Gecontracteerde aanbieders

 

Bemoeizorg Noord- en Midden-Limburg

Looptijd: 2022 t/m 2025 (tweemaal drie jaar verlenging mogelijk)
Deelnemende gemeenten:
• Perceel 1 Bemoeizorg Noord-Limburg: de gemeenten in Noord-Limburg m.u.v. Gennep en Venlo
• Perceel 2 Bemoeizorg Midden-Limburg: de gemeenten in Midden-Limburg

Gecontracteerde aanbieders

 

Preventie OGGZ Noord- en Midden-Limburg

Looptijd: 2022 t/m 2025 (tweemaal drie jaar verlenging mogelijk)
Deelnemende gemeenten:
• Perceel 1 Preventie OGGZ Noord-Limburg: de gemeenten in Noord-Limburg m.u.v. Gennep en Venlo
• Perceel 2 Preventie OGGZ Midden-Limburg: de gemeenten in Midden-Limburg

Gecontracteerde aanbieders