Inkoop Sociaal Domein 2022 Noord- en Midden-Limburg

 

De regio’s Noord- en Midden-Limburg zijn voornemens om nieuwe overeenkomsten af te sluiten voor het Sociaal Domein die als ingangsdatum 1 januari 2022 hebben. Het gaat om de segmenten van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg & OGGZ-preventie.

We noemen dit het project “Regionale samenwerking voor inwoners met complexe problematiek”.

Het project regelt voor de 14 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten de doordecentralisatie en transformatie van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg & OGGZ preventie, inclusief de inkoop op deze drie onderdelen. Dit project sluit aan op de landelijke ontwikkeling rondom de decentralisatie van beschermd wonen en baseert zich op het regionale visiedocument van 2017. Het project is begin 2020 gestart en loopt tot 1 januari 2022. Per die datum moeten alle voorbereidende werkzaamheden van de projectgroep zijn afgerond.

Op dit moment worden daar de noodzakelijke voorbereidingen voor getroffen.

Het betreft de gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert.

Om zowel aanbieders als andere belanghebbenden op de hoogte te houden hebben we deze webpagina ingericht waar algemene informatie over dit project wordt opgenomen. Daarnaast worden periodiek nieuwsbrieven verstuurd. Verslagen van bijvoorbeeld aanbiederssessies worden op deze website gepubliceerd en geven u de gelegenheid om hierop te reageren. Op deze wijze willen we bijdragen aan transparantie en iedereen gelijke kansen geven. De aankondigingen voor de aanbestedingen worden gepubliceerd op Negometrix en TenderNed.

Op elk verslag heeft u tot twee weken na publicatiedatum de tijd om uw reactie en input te geven via de discussiepagina. Voor ieder segment is een aparte discussiepagina aangemaakt, u benadert deze door te klikken op de naam van het segment. De reacties worden door de werkgroepen van het project beoordeeld en eventueel meegenomen in het verdere inkoopproces.

Heeft u vragen over dit project, dan kunt u deze stellen via info@sdln.nl, onder vermelding van project “Regionale samenwerking voor inwoners met complexe problematiek”.

Bent u nog geen door MGR gecontracteerde aanbieder dan kunt u ook reageren via dit e-mailadres (MGR kan dan indien nodig, uw reactie toevoegen aan het discussieforum).

 

Algemeen

Nieuwsbrief 1

 

Beschermd wonen

 

Maatschappelijke opvang

 

Bemoeizorg & OGGZ-preventie