Per 1 januari 2022 sluiten zeven gemeenten in Noord-Limburg nieuwe contracten af met aanbieders in het sociaal domein. Het gaat daarbij om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet. We willen zorgen voor goede maatwerkvoorzieningen; van hoge kwaliteit en tegen een reële prijs. En meer grip krijgen op het sociaal domein, door scherper te sturen.

We hebben daarvoor een programma in het leven geroepen: ‘Sturing en Inkoop Sociaal Domein Noord-Limburg’. Dit programma wordt bemenst door medewerkers van de zeven Noord-Limburgse gemeenten en van de MGR (Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord; gezamenlijke inkooporganisatie).

 

Waar staan we

Er zijn al twee fases klaar. Daarin zijn onder andere de strategische doelen en randvoorwaarden opgesteld. En hebben we bepaald welke producten, onderverdeeld in segmenten, we voor onze inwoners willen inkopen. We zitten nu in de derde fase, met als eerstvolgende mijlpaal de start van de aanbesteding op 1 februari 2021. Vanaf dat moment kunnen aanbieders inschrijven. De gunning is voorzien op of rond 1 juli 2021. Daarna hebben de gemeenten én de aanbieders nog een half jaar de tijd om de benodigde processen goed in te richten, zodat de contracten op 1 januari 2022 kunnen ingaan. In de mijlpalenkalender staan alle relevante data op een rijtje.

 

Meer informatie en contact

Klik op de pagina’s rechts in het scherm voor meer informatie. Toch nog vragen of opmerkingen? Stuur dan een berichtje naar de programmasecretaris. Op de hoogte blijven? Neem een abonnement op de themanieuwsbrief die periodiek verschijnt (zie rechtsonder in dit scherm). Op de websites van de deelnemende gemeenten staat ook veel informatie over het sociaal domein: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray.