Terug naar inkoop 2022 pagina

Zes van de zeven gemeenten in Noord-Limburg hebben een cliënten- en/of adviesraad voor het sociaal domein. Zij houden zich vooral bezig met het gevraagd en ongevraagd adviseren over het lokale beleid. De regionale inkoop van hulp en ondersteuning gaat over de uitvoering van dat beleid, maar is tóch een interessant onderwerp voor de cliënten- en adviesraden. Want het gaat uiteindelijk over de concrete hulp en ondersteuning voor de mensen die zíj vertegenwoordigen.

Op 30 oktober 2020 zijn de contactpersonen van de cliënten- en adviesraden bijgepraat over de stand van zaken van het programma, aan de hand van een presentatie. Daar is ook gesproken over de verdere informatiebehoefte. Dat leidde tot de afspraak om op donderdag 25 februari 2021 een bijeenkomst te organiseren voor álle leden van de cliënten- en adviesraden. Dan wordt meer toelichting gegeven op het proces van aanbesteding dat per 1 februari a.s. start. Ook praten we dan over de manier waarop cliënten het best geïnformeerd kunnen worden over de veranderingen per 1 januari 2022, wanneer de nieuwe contracten ingaan.