Overeenkomsten 2017


Op deze pagina vindt u van zowel de bestuurlijke als de openbare aanbestedingen de (raam)overeenkomsten en de daarbij behorende bijlagen. Daarnaast is van iedere aanbesteding een overzicht van de gecontracteerde aanbieders geplaatst.

 

Ontwikkelovereenkomst

Overzicht gecontracteerde partijen

Ontwikkelovereenkomst

 

Openbare aanbestedingen

 

“Specialistische deskundigheid bij opstellen ondersteuningsplan”
voor de gemeenten in de regio Limburg-Noord, uitgezonderd de gemeente Venray;

Overzicht gecontracteerde aanbieders

Raamovereenkomst

Bijlage 1 Nota van Inlichtingen

Bijlage 2 Inkoopdocument

Bijlage 4 Regionaal Controleprotocol

 

“Sociale en andere specifieke diensten”
voor de gemeente Venlo. Deze aanbesteding kent 27 percelen, voor meerdere percelen treedt Venlo op als centrumgemeente voor de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg.

Overzicht gecontracteerde aanbieders

Raamovereenkomst

Bijlage 1 Nota van Inlichtingen

Bijlage 2 Percelen

Bijlage 3 Inkoopdocument

Bijlage 4 Regionaal Controleprotocol

Bijlage 5 Algemene Voorwaarden gemeente Venlo voor Diensten-Leveringen 2008 (update mei 2014)

 

Bestuurlijke aanbestedingen

 

Domein 2: Onafhankelijke cliëntondersteuning

Overzicht gecontracteerde aanbieders

Raamovereenkomst

Bijlage 1 Beschrijving diensten

Bijlage 2 Product- en Prijzenblad

Bijlage 3 Programma van Eisen

Bijlage 4 Regionaal controleprotocol

 

Domein 4: Maatwerkdiensten Jeugd

Overzicht gecontracteerde aanbieders

Raamovereenkomst

Bijlage 1 Beschrijving diensten

Bijlage 2 Product- en Prijzenblad

Bijlage 3 Programma van Eisen

Bijlage 4 Regionaal controleprotocol

 

Domein 5: Maatwerkdiensten Wmo

Overzicht gecontracteerde aanbieders

Raamovereenkomst

Bijlage 1 Beschrijving diensten

Bijlage 2 Product- en Prijzenblad

Bijlage 3 Programma van Eisen

Bijlage 4 Regionaal controleprotocol

 

Domein 6: Maatwerkdiensten Participatie

Overzicht gecontracteerde aanbieders

Raamovereenkomst

Bijlage 1 Beschrijving diensten

Bijlage 2 Product- en Prijzenblad

Bijlage 3 Programma van Eisen

Bijlage 4 Regionaal controleprotocol