Op deze pagina vindt u van zowel de open house procedures als de verschillende aanbestedingen een overzicht van de gecontracteerde aanbieders.

In de beschrijving Maatwerkdiensten Wmo Sociaal Domein Limburg-Noord staat op pag. 3:

De gemeente Venlo maakt wel onderdeel uit van deze inkoopprocedure, maar neemt – in ieder geval voor het jaar 2018– geen diensten en producten af bij de gecontracteerde aanbieders voor de Maatwerkdiensten Wmo, perceel 1 Begeleiding individueel. Voor dit perceel maakt de gemeente Venlo gebruik van de mogelijkheid om bij wijze van pilots af te wijken van het bepaalde in de overeenkomst.

In de beschrijving Maatwerkdiensten Jeugd Sociaal Domein Limburg-Noord staat op pag. 3:

De gemeente Venlo maakt wel onderdeel uit van deze inkoopprocedure, maar neemt – in ieder geval voor het jaar 2018– geen diensten en producten af bij de gecontracteerde aanbieders voor de Maatwerkdiensten Jeugd. De gemeente Venlo maakt gebruik van de mogelijkheid om bij wijze van pilots af te wijken van het bepaalde in de overeenkomst.

Bovendien maakt Beschermd Wonen vanaf 1 januari 2018 geen onderdeel meer uit van het regionale inkooptraject. De gemeente Venlo als centrumgemeente voor de gemeenten in Midden-Limburg en Noord-Limburg (uitgezonderd de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar) koopt Beschermd Wonen vanaf 1 januari 2018 in via een Europese aanbesteding.

 

Overeenkomsten Regio

 

Ontwikkelovereenkomst

Overzicht gecontracteerde partijen

Ontwikkelovereenkomst

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Voor de gemeenten in de regio Limburg-Noord, uitgezonderd Venlo en Venray;

Overzicht gecontracteerde aanbieders

Overeenkomst Onafhankelijke cliëntondersteuning

Bijlage 1. Beschrijving

Bijlage 2. Overzicht producten en tarieven

Bijlage 3. Programma van Eisen

Bijlage 4. Werkafspraken

Bijlage 5. Inkoopdocument

 

Maatwerkdiensten Jeugd

Overzicht gecontracteerde aanbieders

Overeenkomst Maatwerkdiensten Jeugd

Bijlage 1. Beschrijving

Bijlage 2. Overzicht producten en tarieven

Bijlage 3. Programma van Eisen

Bijlage 4. Werkafspraken

Bijlage 5. Inkoopdocument

 

Maatwerkdiensten Wmo

Overzicht gecontracteerde aanbieders

Overeenkomst Maatwerkdiensten Wmo

Bijlage 1. Beschrijving Maatwerkdiensten Wmo

Bijlage 2. Overzicht producten en tarieven Maatwerkdiensten Wmo

Bijlage 3. Programma van Eisen

Bijlage 4. Werkafspraken

Bijlage 5. Inkoopdocument

 

Maatwerkdiensten Participatie

Overzicht gecontracteerde aanbieders

Overeenkomst Maatwerkdiensten Participatie

Bijlage 1. Beschrijving

Bijlage 2. Overzicht producten en tarieven

Bijlage 3. Programma van Eisen Maatwerkdiensten Participatie

Bijlage 4. Werkafspraken

Bijlage 5. Inkoopdocument

 

Specialistische deskundigheid bij opstellen ondersteuningsplan

Voor de gemeenten in de regio Limburg-Noord, uitgezonderd Venray;

Overzicht gecontracteerde aanbieders

Raamovereenkomst Specialistische deskundigheid bij opstellen ondersteuningsplan

Bijlage 1. Nota van Inlichtingen

Bijlage 2. Inkoopdocument

Bijlage 4. Regionaal controleprotocol

 

Overeenkomsten Venlo

 

Pilots (Jeugd, Wmo BI)

Overzicht gecontracteerde aanbieders

 

Algemeen Maatschappelijk Werk

Overzicht gecontracteerde aanbieders

 

Beschermd Wonen en Beschermd Thuis

Overzicht gecontracteerde aanbieders

 

Integrale Toegang

Overzicht gecontracteerde aanbieders

 

Bemoeizorg en Preventie

Overzicht gecontracteerde aanbieders