Overeenkomsten 2019 regio Limburg-Noord

Op deze pagina vindt u de contractdocumenten en overzichten van gecontacteerde aanbieders van de open house inkoopprocedures en de aanbesteding Specialistische deskundigheid bij opstellen ondersteuningsplan.

De overeenkomsten 2018 zijn inmiddels verlengd voor het jaar 2019. In de contractdocumenten zijn diverse wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van 2018. Deze wijzigingen zijn het gevolg van het besluitvormingsproces in de Ontwikkeltafel Praktische knelpunten, de Ontwikkeltafel Tarieven Wmo en de Ontwikkeltafel Tarief HbH (ondersteuning bij huishoudelijk werk). Raadpleeg hiervoor ook het item Ontwikkeltafels op deze website.

De wijzigingen zijn herkenbaar aangebracht in onderstaande documenten.

De gemeente Venlo maakt wel onderdeel uit van de open house inkoopprocedure, maar neemt – in ieder geval voor de jaren 2018 en 2019– geen diensten en producten af bij de gecontracteerde aanbieders voor de Maatwerkdiensten Jeugd en Maatwerkdiensten Wmo, perceel 1 Begeleiding individueel. Voor zowel Jeugd alsook perceel 1 (Begeleiding Individueel) van Wmo maakt de gemeente Venlo gebruik van de mogelijkheid om bij wijze van pilots af te wijken van het bepaalde in de overeenkomst.

  

Ontwikkelovereenkomst

Overzicht gecontracteerde partijen - gewijzigd (24-04-2019)

Ontwikkelovereenkomst - ongewijzigd

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Voor de gemeenten in de regio Limburg-Noord, uitgezonderd de gemeenten Venlo en Venray

Overzicht gecontracteerde aanbieders - gewijzigd (24-04-2019)

Overeenkomst Onafhankelijke cliëntondersteuning - ongewijzigd

Bijlage 1. Beschrijving - ongewijzigd

Bijlage 2. Overzicht producten en tarieven - ongewijzigd

Bijlage 3. Programma van Eisen - gewijzigd

Bijlage 4. Werkafspraken - gewijzigd

Bijlage 5. Inkoopdocument - ongewijzigd

 

Maatwerkdiensten Jeugd

Voor de gemeenten in de regio Limburg-Noord, uitgezonderd de gemeente Venlo

Overzicht gecontracteerde aanbieders - gewijzigd (24-04-2019)

Overeenkomst Maatwerkdiensten Jeugd - gewijzigd

Bijlage 1. Beschrijving - gewijzigd

Bijlage 2. Overzicht producten en tarieven - gewijzigd

Bijlage 3. Programma van Eisen - gewijzigd

Bijlage 4. Werkafspraken - gewijzigd

Bijlage 5. Inkoopdocument - ongewijzigd

Bijlage 6. Uniforme werkwijze Berichtenverkeer Jeugd - gewijzigd

 

Maatwerkdiensten Wmo

Voor de gemeenten in de regio Limburg-Noord, uitgezonderd de gemeente Venlo voor perceel 1 Begeleiding individueel

Overzicht gecontracteerde aanbieders - gewijzigd (24-04-2019)

Overeenkomst Maatwerkdiensten Wmo - gewijzigd

Bijlage 1. Beschrijving Maatwerkdiensten Wmo - gewijzigd

Bijlage 2. Overzicht producten en tarieven Maatwerkdiensten Wmo - gewijzigd

Bijlage 3. Programma van Eisen - gewijzigd

Bijlage 4. Werkafspraken - gewijzigd

Bijlage 5. Inkoopdocument  - ongewijzigd

Bijlage 6. Uniforme werkwijze Berichtenverkeer Wmo - gewijzigd

 

Maatwerkdiensten Participatie

Voor alle gemeenten in de regio Limburg-Noord

Overzicht gecontracteerde aanbieders - gewijzigd (24-04-2019)

Overeenkomst Maatwerkdiensten Participatie - gewijzigd

Bijlage 1. Beschrijving - gewijzigd

Bijlage 2. Overzicht producten en tarieven - gewijzigd

Bijlage 3. Programma van Eisen Maatwerkdiensten Participatie - gewijzigd

Bijlage 4. Werkafspraken - gewijzigd

Bijlage 5. Inkoopdocument - ongewijzigd

 

Specialistische deskundigheid bij opstellen ondersteuningsplan

Voor de gemeenten in de regio Limburg-Noord, uitgezonderd Venray

Overzicht gecontracteerde aanbieders - ongewijzigd

Raamovereenkomst Specialistische deskundigheid bij opstellen ondersteuningsplan - ongewijzigd

Bijlage 1. Nota van Inlichtingen - ongewijzigd

Bijlage 2. Inkoopdocument - ongewijzigd

Bijlage 4. Regionaal controleprotocol - ongewijzigd

 

Overeenkomsten Venlo

 

Pilots (Jeugd, Wmo BI)

Overzicht gecontracteerde aanbieders

 

Algemeen Maatschappelijk Werk

Overzicht gecontracteerde aanbieders

 

Beschermd Wonen en Beschermd Thuis

Overzicht gecontracteerde aanbieders

 

Integrale Toegang

Overzicht gecontracteerde aanbieders

 

Bemoeizorg en Preventie

Overzicht gecontracteerde aanbieders