Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor

Jeugd segment 1

Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf

Aanbieders en gemeenten hebben samen de inrichting van het toegangsproces van segment 1, opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf, vormgegeven. Het gaat bij dit segment om jeugdigen en hun gezinnen waarbij sprake is van zeer complexe problematiek op meerdere domeinen van hun leven; een behandelopname van de jeugdige in een instelling dreigt.

Hieronder een animatie over Opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf.