Terug naar alle discussies

Wmo, segment 1a: Volwassenen, complexe, meervoudige ondersteuningsvraag

gestart op 24-07-2020 | 1 reacties

Deze discussie is op slot gezet door de moderator

Om zeker te weten dat onze vragen aansluiten bij het aanbod van de aanbieders worden er diverse aanbiederssessies georganiseerd. Deze vinden fysiek of digitaal plaats. Van deze sessies worden verslagen gemaakt.


Onderstaand vindt u de presentaties en/of de verslagen van de aanbiederssessies die per segment worden georganiseerd:
Verslag werksessie aanbieders Wmo segment 1a Volwassenen, complexe, meervoudige ondersteuningsvraag d.d. 15-06-2020  (Publicatiedatum 24-07-2020) 
Verslag werksessie aanbieders Wmo segment 1a Volwassenen, complexe, meervouidige ondersteuningsvraag d.d. 24-08-2020 (Publicatiedatum 05-10-2020)


Op elk verslag heeft u twee weken na publicatiedatum de tijd om uw reactie en input te geven. Deze worden door de werkgroepen van het Project sturing en inkoop beoordeeld en eventueel meegenomen in het verdere inkoopproces.Reactie verslag