Contrast verhogen
Tekst Vergroten
Lees voor

Meldpunt Wmo

Wilt u een calamiteit of geweldsincident binnen de Wmo (inclusief Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang) melden? Dan dient u zich te richten tot de toezichthouder Wmo.

Lees voor

Melding calamiteiten of geweldsincidenten Wmo

Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) zijn aanbieders verplicht om een calamiteit of geweldsincident te melden.

Voorheen viel het onderzoeken van een calamiteitsmelding of geweldsincident in verstrekking voorziening Wmo onder de verantwoordelijkheid van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Vanaf 2015 is de meldingsplicht overgedragen aan de betreffende gemeente. Voor uw vragen over calamiteitsmelding kunt u contact opnemen met de toezichthouder Wmo voor de regio Limburg-Noord.

Lees voor

Toezichthouder Wmo

Om de kwaliteit in voorzieningen te waarborgen is een regionaal toezichthouder Wmo aangewezen voor de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel aan de Maas, Venlo en Venray. Voor meldingen over Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang is de toezichthouder Wmo ook beschikbaar voor de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert. 

De toezichthouder Wmo onderzoekt calamiteiten en geweldsincidenten bij de verstrekking van voorzieningen, en houdt toezicht op kwaliteitseisen zoals die aan aanbieders zijn gesteld. Daarnaast heeft de toezichthouder Wmo een samenwerkende rol met aanbieders, cliëntenorganisaties en cliënten in ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden.

Lees voor

Calamiteit of geweldsincident?

Onder een calamiteit wordt verstaan:
Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid.

 

Onder een geweldsincident bij de verstrekking van een voorziening wordt verstaan:
Het seksueel binnendringen van het lichaam van of ontucht met een cliënt, alsmede lichamelijk en geestelijk geweld jegens een cliënt, door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft.

 

Lees voor

Waar en hoe melden?

Calamiteiten en geweldsincidenten binnen de Wmo kunt u melden via het meldingsformulier. Bij voorkeur direct na het incident of de eerstvolgende werkdag.

Meldingsformulier