De gemeenten en aanbieders in de regio Limburg-Noord bespreken aan ontwikkeltafels onderwerpen, die om doorontwikkeling vragen van de dienstverlening in het sociaal domein. De tafels doen hierover voorstellen aan de gemeentebesturen. Het ontwikkeltafelproces is beschreven in de Ontwikkelovereenkomst.

De gemeenten kunnen aanbieders voor een tafel uitnodigen via een uitvraag onder aanbieders en/of door aanbieders gericht te benaderen. De voortgang en documenten van de ontwikkeltafels zijn op deze website te volgen. Voordat een ontwikkeltafel haar voorstel aan de gemeenten uitbrengt, geeft zij alle aanbieders de gelegenheid om op het concept voorstel te reageren (de virtuele ontwikkeltafel).

Op vier momenten in het jaar - 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober - kunnen wijzigingen in de inkoop- en ontwikkelovereenkomst worden doorgevoerd. Bij het bepalen van een wijzigingsmoment wordt rekening gehouden met de benodigde implementatietijd.

De tafels

Hieronder kunt u op de verschillende ontwikkeltafels doorklikken. U ziet dan waar ze over gaan, wanneer ze plaatsvinden, wie de deelnemers zijn en u kunt de bijbehorende stukken raadplegen.

Actieve tafels
Ontwikkeltafel Jeugd open house Noord Limburg 2022: Opname vervangende behandeling en behandeling met verblijf

Afgeronde ontwikkeltafels
Doorlopende Ontwikkeltafel Administratief-juridisch (2020)
Doorlopende Ontwikkeltafel Inhoudelijk (2020)