Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van Roel Geujen

Proteion Schoon


Moment van invoeren indexering HbH

11-03-2019 10:15

Wij zijn zelf bij de fysieke ontwikkeltafel geweest en heb al eerder individueel op het verslag gereageerd, hetgeen toen ook is aangepast. Als ik nu nog eens nalees wat er staat geschreven, ben ik genoodzaakt om nogmaals te reageren aangezien het niet overeenkomt met hetgeen in de fysieke ontwikkeltafel is besproken.

In het verslag staat nu t.a.v. HbH: gezien de wijze van berekenen van het huidige reële tarief HbH lijkt het voor de hand te liggen de indexering vanaf 1 januari 2021 mee te laten lopen met de voorgestelde systematiek. Of dat echt kan, of dat een ingangsdatum per 1 januari 2020 beter past, wordt in de ontwikkeltafel HbH verder besproken.

Wij hebben duidelijk aangegeven, ook sprekende namens andere HbH-zorgaanbieders, dat het absoluut niet voor de hand ligt om indexering per 1-1-2021 te laten ingaan.
Omdat de prijsontwikkeling van 2020 NIET in het reële tarief van 2019 zijn verwerkt, zoals de notitie aangeeft. Echter werd in de fysieke ontwikkeltafel aangegeven dat er niet over de opbouw van het tarief gesproken mocht worden alleen over indexering. Dat is prima, maar dan willen we graag de veronderstelling dat
"prijsontwikkelingen van 2020 zijn verwerkt" ook graag uit de notitie gehaald zien worden (anders kan dit door portefeuillehouders als vastgesteld feit worden gelezen! en dat is absoluut onjuist).

We hebben voorgerekend dat het missen van 1 jaar indexering voor acute continuïteitsproblemen kan zorgen. Daarop werd besloten dat moment van invoeren in separate HbH-ontwikkeltafel zou worden besproken.

Graag zien we dat ook als zodanig terug in het verslag, maar bovenal in de notitie zoals die aangeboden wordt aan de portefeuillehouders, dus zonder veronderstelling dat het voor de hand ligt dat 1-1-2021 kan ingaan, maar puur alleen dat ingangsdatum voor HbH in separate HbH ontwikkeltafel wordt besproken.

Ik vertrouw op een gevraagd correctie!
mvg Roel Geujen, Proteion Schoon