Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van Carlijn Heesen

Care Plus B.V.


Begeleiding vanuit Wijkteams Venlo

11-11-2015 04:08

Beste Ontwikkeltafel:
Ik hoorde dat Venlo besluit heeft genomen om de Individuele Begeleiding uit te voeren vanuit de wijkteams. Hierbij wordt als grens genoemd: max. 7 uur per week.
Omdat ik dit een kwaliteitsthema vind reageer ik binnen deze tafel.
Ik maak me in dit geval enige zorg om de cliënten die zeer tevreden zijn over de begeleiding die ze nu krijgen en die hierdoor gedwongen zullen worden over te stappen naar een andere zorgverlener. Welk keuzerecht heeft de cliënt hierin?
Ook wil ik de vraag stellen of de kwaliteit van zorg hiermee gediend is?


Kaasschaaf methode

28-09-2015 10:17

Op het congres van de VNG afgelopen 15-9 over de toekomst van Beschermd wonen is de gemeentes uitdrukkelijk gevraagd (advies van de VNG zelf) om geen kaasschaaf methode toe te gaan passen op de prijzen van Beschermd wonen, maar uitdrukkelijk op zoek te gaan naar echte zorg innovatie om de kosten te reduceren.
De kaasschaaf methode (en het voorstel van de prijs-prestatie werkgroep lijkt hier erg op), gaat niet leiden naar een structurele oplossing van het financiële probleem. Sterker nog, je loopt het risico dat er door de zorgorganisaties dan bezuinigd wordt op kwaliteit en innovatie waardoor je voorkomt dat de echte besparingen er niet gaan komen.