Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van


Reactie

08-10-2019 07:08

De voorgestelde handelswijze geldt alleen voor de overeenkomsten Maatwerkdiensten Wmo. Onafhankelijke Cliëntondersteuning valt hier niet onder.


Reactie

08-10-2019 07:07

Dank voor uw opmerkingen. In de “Tabel kenmerken licht-midden-zwaar dagbesteding Wmo” hebben wij uw opmerkingen voorzien van onze reacties (zie hiervoor de gele icoontjes in het attachment bij deze reactie). In onze reacties ziet u ook welke opmerkingen van u gaan leiden tot aanpassingen in het voorstel.

Let op: om het volledige document inclusief reacties te zien, dient u het attachment eerst te downloaden, op te slaan op uw computer en het dan vanaf uw computer te openen.

Attachment: |VOT - voorstel productbeschrijving - concept omschrijving- met reactie SGLen gemeente.pdf


Reactie

03-10-2019 04:01

Deze drempelbedragen staan in afspraak 7 1.e onder bullit 2 van de Werkafspraken. In bullit 3 staat abusievelijk “onderstaande”, dit moet zijn “bovenstaande”. Dit zullen we aanpassen in de Werkafspraken.


Reactie

03-10-2019 03:57

Antwoord vraag 1:
In ons voorstel stellen we in verband met de verschillende definities die in het land en in de regio voor het begrip intake worden gebruikt voor de landelijke discussie over de definitie van het begrip intake in het SAP af te wachten. Daarna praten we hierover verder. Feit blijft wel dat na landelijke invoering van het SAP de termijnen verplicht worden en we die dan ook voor onze regio moeten invoeren.

Antwoord vraag 2:
Er komt vanuit i-sociaal domein nog een handreiking, waarin ook wordt ingegaan op 30 en 31 december 2019. Op basis van de handreiking bepalen we ons standpunt en dat communiceren we z.s.m. naar de aanbieders.


Reactie op ingebrachte input

23-11-2018 06:51

Zie bijgevoegd document voor de gemeentelijke reactie op de ingebrachte input.

Attachment: Reactie op de VOT-input.pdf


Afwegingen en aanpassingen VOT

12-10-2018 02:40

De ontwikkeltafel heeft alle reacties besproken, afgewogen en waar nodig aangepast. Deze reacties en afwegingen zijn samengevoegd in bijgaand bestand.

Attachment: Afwegingen m.b.t. VOT - website definitief.pdf