Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van


Toevoging aan productomschrijving Begeleiding Specialistisch (H152 en H153)

29-09-2015 07:22

Graag zou ik aan d omschrijving toegevoegd willen zien t.b.v. Housing First:

Doel:
Housing First: Daklozen met meervoudige problemen een woning aanbieden met (intensieve) ambulante begeleiding en ondersteuning op alle leefgebieden.

Doelgroep
Mensen die in aanmerking komen voor Housing First: dakloze mensen met meervoudige problemen. Vaak gaat het om psychiatrische stoornissen in combinatie met verslaving. Het betreft mensen die niet zelfredzaam zijn en onvoldoende aansluiting vinden bij het aanbod van (opvang)voorzieningen. Van de doelgroep wordt daarnaast verwacht dat ze met (met begeleiding) in staat zijn om zo zelfstandig mogelijk te wonen.

Activiteiten:
Housing First: Mensen leren mee te doen in de samenleving, onder andere door samen te zoeken naar passende dag- en vrijetijdsbesteding. Cliënten leren problemen zelf te voorkomen of op te lossen, waardoor recidivekansen kleiner worden. Door de focus op werk wordt bijgedragen aan arbeidsreintegratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo voorkomt Housing First dakloosheid, overlast, criminaliteit en geweld. Op onderwerpen wordt de hulp van een collega-instelling ingeroepen bijvoorbeeld bij grote schulden, verslaving of psychiatrie.