Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van Otto Fransen

Autismebegeleiding NL B.V.


reactie aanscherping BI gespecialiseerd

19-04-2019 03:07

Op hoofdlijnen kunnen wij ons vinden in de aanscherping van de productbeschrijving. Echter is ons inziens in de totstandkoming van de tarieven geen rekening gehouden met ORT vergoeding/bereikbaarheidsdienst na 20.00. Deze zal derhalve eerst moeten worden verdisconteerd in het tarief. Bij ons wordt de zorg binnen dit product geleverd tussen 7.00 en 20.00.


Indexering tarieven

14-03-2019 08:03

Wij pleiten voor indexering van de tarieven per 1-1-2019. Wijzigingen gedurende het jaar zorgen voor extra administratieve lasten, zoals hieronder reeds uiteengezet.