Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van Saskia Ridder

Professionals in NAH B.V.


Reactie op wijzigingsvoorstel WMO BGI per 16 juli 2018

25-06-2018 12:40

Om tussentijds aan de hand van tegenvallende signalen de randvoorwaarden dusdanig aan te passen vind ik niet getuigen van betrouwbaar opdrachtgeverschap. Ten eerste wil ik de vraag stellen of de steekproef goed is uitgevoerd en of deze representatief is voor de hele regio en daardoor dergelijke maatregelen verantwoordt. Ik vraag mij dat op basis van onze eigen gegevens af. Bij andere regio's hebben wij helaas ook met regelmaat moeten constateren dat de output onzorgvuldig is vastgesteld. Wanneer hier geen twijfel over mogelijk is zou ik willen voorstellen om aan de hand van een gedegen analyse de trajectbedragen aan te passen per volgend contractjaar en niet tussentijds opeens op urenbasis over te stappen, waarmee het gehele principe overboord wordt gegooid wat ten grondslag lag aan deze fundamentele keuze.