Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van


Reactie MGR

23-06-2015 03:13

Wij begrijpen dat het belangrijk is om connecties te leggen met andere aanbieders om te komen tot gemeenschappelijke dienstverlening. Dit valt echter buiten de scope van de ontwikkeltafels waarin we willen komen tot voorstellen ten behoeve van de contractering 2016. Wij zetten uw reactie ter informatie door naar de regionale werkgroep participatie, waarin wordt gewerkt aan de transformatie-opgave.