Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van Rene Grim

Yes We Can Clinics Stichting


Verblijfstarieven

30-06-2016 12:01

Op de gepresenteerde verblijfstarieven is een korting van meer dan 15% toegepast. Deze korting ligt op geen enkele wijze in lijn met de bezuinigingen die de overheid aan de regio's oplegt. Wat is de ratio achter een dergelijke zeer forse korting.