Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van G van Lieshout

Dichterbij Stichting


Accountantsprotocol project iZA

12-11-2015 09:37

De landelijke projectgroep informatievoorziening zorgaanbieders (project iZA) heeft sinds maart van dit jaar gewerkt aan een algemeen format voor de financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet, met een daarop geënt accountantsprotocol. Dit heeft geleid tot een verantwoordingsformat en het recent door de NBA/COPRO goedgekeurde algemene accountantsprotocol voor 2015.

In welke mate is de ontwikkeling van het controle protocol vanuit het Sociaal domein Limburg noord in overeenstemming met dit accountantsprotocol vanuit project iZA? COPRO in beide situaties betrokken. Mag daaruit worden geconcludeerd dat het huidige concept protocol een uitwerking is van het iZA protocol?