Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van


Start beschikbaarheidsvoorziening niet 1-1-2018

13-06-2017 09:43

Wat wordt er van ons aanbieders verwacht als de beschikbaarheidsvoorziening nog niet per 1-1-2018 start, maar wel de begeleiding individueel gespcialiseerd wordt gestart vanaf 1-1-2018 tussen 07.00-22.00. Hoe gaan we dit vanaf 1-1-2018 dan doen tussen 22.00-07.00? Moeten aanbieders dan toch 24-7 bereikbaarheid bieden en zo ja, komt hier dan ook compensatie voor?