Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van


Domein 4 Individuele voorzieningen Jeugdhulp

14-06-2016 10:44

- Sluit me aan bij hetgeen vorige collega van Mutsaersstichting heeft aangegeven.
- P 3 Vervoer: bij alle vormen van hulp (jeugdigen en volwassenen) heeft onze instelling het vervoer niet geregeld en was daar ook niet voor verantwoordelijk. We begrijpen dat dit ongewijzigd blijft echter kan uit de huidige tekst ook iets anders worden begrepen. Kan dit explicieter geformuleerd worden.