Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van


Vervallen begeleiding light

14-06-2016 05:32

Rondom de vraag van een collega-aanbieder over het vervallen van begeleiding light wordt in de reactie van de thematrekkers het volgende aangegeven: "Het aansturen-activeren van de inwoner is een taak die naar ons idee thuishoort bij de medewerker huishoudelijk werk".
In domein 5 perceel 6 wordt hier niet over gesproken, daar spreekt men juist over "de cliënt te ondersteunen in het voeren van het huishouden c.q. was verzorging." Activeren van een cliënt is ons inziens een andere tak van sport die niet bij medewerker huishoudelijk werk thuishoort. Is hier sprake van spraakverwarring en had hier juist moeten staan dat het aansturen-activeren van een klant thuishoort bij medewerkers die individuele begeleiding uitvoeren? (juist in het verlengde van de eerste 2 zinnen?)
Zo nee, kunnen jullie verhelderen waarom de taak activeren van cliënten bij medewerkers huishoudelijke werk thuishoort? Komt hier dan ook een separaat tarief voor gebaseerd op FWG 15medewerkers?


Maaltijden HbH

14-06-2016 03:56

In een onderstaande reactie wordt aangegeven dat vwb maaltijden dit in gezamenlijkheid moet worden opgelost al dan niet met voorliggende alternatieven. In de OT 25 mei is door gemeentes nadrukkelijk aangegeven dat vwb HbH er alleen nog sprake kan zijn van (bereiding van) maaltijden op momenten dat een thuishulp daadwerkelijk aanwezig is voor HbH-werk. Ik zie dit echter niet als zodanig opgenomen in het verslag. Om onduidelijkheid op dit gebied te voorkomen, zie ik hier graag een bevestiging van.


Uitspraak rechter 18-5-2016

14-06-2016 03:50

Op welke wijze gaan de Noord-Limburgse gemeentes om met de uitspraak van het CrvB op 18 mei jl. in relatie tot de huidige uitvoeringssystematiek HbH (bijv. het indicatieprotocol) en heeft dit nog verdere consequenties voor de inkoop HbH voor 2017?


Vervolgproces HbH

14-06-2016 03:48

Naar aanleiding van het vanochtend vanuit de thematrekkers ontvangen voorstel voor HbH, geef ik hierbij alvast aan dat Proteion Schoon niet akkoord gaat en cf. afspraak voor komende vrijdag 12:00 met een reactie komt gericht aan de thematrekkers.