Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van Tom Deiling

Vincent van Gogh voor Geestelijke Gezondheid


JW315 binnen 5 werkdagen en 30/31 december 2019 WMO

13-09-2019 09:47

We hebben een tweetal opmerkingen/vragen:

1. Het versturen van de JW315 binnen 5 werkdagen is praktisch niet altijd haalbaar, zeker niet voor de inzet van MST en MDFT waar het niet meteen duidelijk is wanneer de intake plaatsvindt. Is het mogelijk om een uitzonderingssituatie op te nemen in dit kader?
2. Hoe wordt er omgegaan met 30 en 31 december 2019 voor de WMO? Deze twee dagen vallen buiten de laatste 4-wekelijkse periode, maar ook buiten de maand januari nu er overgegaan wordt op maandelijkse facturatie.

Met vriendelijke groet,

Tom Deiling
Vincent van Gogh


Akkoord voorstel

08-04-2019 11:49

Wij staan positief ten opzichte van het voorstel aanscherping Begeleiding Individueel Gespecialiseerd.

Met vriendelijke groet,

Tom Deiling
Vincent van Gogh


Ingangsdatum plus ontbrekende prestaties

07-03-2019 11:15

Ook wij hebben een duidelijke voorkeur voor het invoeren van de tarieven per 1-1-2019 en niet per 1-4-2019, dus gedurende het kalenderjaar. Daarnaast ontbreekt de indexatie voor de prestatiecodes 54E03 en 54F03. Ook deze prestaties dienen geindexeerd te worden.


BI Declarabele uren

19-10-2018 11:19

Ook Vincent van Gogh sluit zich hierbij aan. Uitgaan van 1.300 declarabele uren, op basis van directe tijdsinzet, is niet realistisch. Ook wij hebben te maken met relatief korte contactmomenten per cliënt en ruime reisafstanden.


24-09-2018 01:23

Vincent van Gogh sluit zich hierbij aan.


Reactie op wijzigingsvoorstel WMO BGI per 16 juli 2018

25-06-2018 11:43

Wij sluiten ons aan bij de reactie van De Zorggroep.

Met vriendelijke groet,

Tom Deiling
Vincent van Gogh


NHC bij deelprestaties verblijf en Product- en prijzenlijst 2017

30-06-2016 11:29

Bij de deelprestaties verblijf A t/m G (6. Behandeling met verblijf) lijkt het er op dat de NHC component niet is meegenomen. Bij Specialistische J-GGZ (3.2 Behandeling midden) wordt verwezen naar een Product- en prijzenblad 2017. Dit blad kom ik echter nergens tegen. Zonder het Product- en prijzenblad 2017 is het lastig om de tarieven te beoordelen, of 2017 = 2016. Bij 3.3 Behandeling zwaar mis ik de zwaardere DBC's. Wellicht dat deze wel zijn opgenomen in Product- en prijzenblad 2017.