Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van André W. Hintzen

Zorggroep Stichting De Noord- en Midden-Limburg


Reactie op wijzigingsvoorstel WMO BGI per 16 juli 2018

22-06-2018 09:46

Wij hebben begrip voor de situatie doch onderkennen met dit voorstel ook een onvoorziene bedrijfstechnische impact op onze bedrijfsvoering. Ons bedrijfsmodel voor 2018, waaronder personeelsbestand en inrichting van de backoffice, is gebaseerd op de contractuele afspraken voor 2018. Wij gaan ervan uit dat deze gerespecteerd blijven en alleen in goed onderling overleg worden aangepast. Derhalve verzoeken wij de implicaties voor de Zorggroep te mogen toelichten, op basis waarvan wij overeenstemming kunnen bereiken over een voor alle partijen passende en tevredenstellende oplossing. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
André W. Hintzen
22 juni 2018