Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van Ruud Appelmans

USG Restart BV


Samenwerking begint met kennismaking

22-06-2015 03:08

Vaak zijn er tussen de verschillende aanbieders van diensten samenwerkings vormen mogelijk die in het belang van de deelnemer gerealiseerd kunnen worden. Om echter deze vormen te onderzoeken is het belangrijk om elkaar te ontmoeten en samen op zoek te gaan naar deze gemeenschappelijke belangen. Wij als USG Restart hebben de raamovereenkomst met name op het gebied van jobcoaching. Wij zouden graa met andere partijen in overleg gaan hoe we zaken kunnen afstemmen en inregelen. Ik nodig dan ook eenieder uit om met mij contact op te nemen om dit gezamelijk te bespreken
Ruud Appelmans Manager Inclusieve Arbeidsmarkt Zuid Oost Nederland 06-43462579