Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van Eric Sentjens

Koraal Groep Bestuurscentrum L Stichting


Kostprijsonderzoek

07-07-2017 01:37

In het voorstel wordt aangegeven dat er voor een aantal producten kostprijsonderzoeken worden uitgevoerd. Koraal neemt daar graag aan deel.


Vastgoedcomponent voor alle verblijfsproducten

07-07-2017 01:33

De toeslag voor vastgoed is niet voor alle verblijfsproducten opgenomen in het tarief. We zien deze terug komen bij o.a. 3LVG incl BH incl DB, maar de toeslag ontbreekt in elk geval bij 1LVG incl BH incl DB, 2LVG incl BH incl DB, beide varianten van 3VG en de vier beschermd wonen producten.


Integrale tarieven incl vastgoed en NHC

07-07-2017 01:32

De gemeenten in Noord-Limburg kiezen voor integrale tarieven: vergoeding voor zorg en investeringen zijn opgenomen in één tarief. Het voorgestelde tarief voor vastgoed bedraagt € 33,=. Dit is te laag. We vermoeden dat dit gebaseerd is op het in de WLZ gangbare tarief tijdens de overgangsperiode, toen aanbieders nog een deel van de vastgoedkosten vergoed kregen vanuit de kapitaallastenregeling. De kapitaallastenregeling is inmiddels volledig afgebouwd, de overgangsregeling is beëindigd en daarmee is het voorgestelde tarief van € 33 te laag. Een bedrag van € 46,94 (incl NIC) past beter bij de in vorige jaren met de gemeenten overeengekomen tarieven en voldoet wat Koraal betreft.


Hoogte tarieven

07-07-2017 01:28

De tarieven voor 2018 zijn gelijk gesteld aan die van 2017. De tarieven zijn NIET geïndexeerd. Met de in de cao overeengekomen loonstijgingen en andere kostentoenames, vindt Koraal het voorstel in dit opzicht niet passend