Inloggen

Terug naar de discussie

Reacties van Otto Eussen


Accountantsverklaring

22-06-2017 03:23

Grensbedrag voor accountantsverklaring:
Vanaf een omzet van € 10.000 voor enige gemeente dient de zorgaanbieder een goedkeurende verklaring in te leveren, nu is de grens nog € 50.000.

Alle omzet onder de 50K wordt momenteel met een bestuursverklaring geleverd, voor de accountant is dit een onzekerheid, indien er veel gewerkt wordt met kleine zorgaanbieders dan is er wederom een hoog risico op een afkeurende verklaring of een verklaring met een beperking voor de gemeente.


Penalty systeem

22-06-2017 03:19

Ik stel vanuit de gemeente Bergen de volgende aanpassingen voor het penaltysysteem voor:

Melding start zorg
Te laat melden van start zorg: na intake/start zorg van cliënt dient er binnen 3 dagen een zgn. I-bericht gestuurd te worden naar de desbetreffende gemeente, iedere dag die te laat gemeld wordt, wordt er een boetebedrag opgelegd van € 500.

Indien niet of te laat gemeld wordt, is er geen zicht meer op de budgetbewaking en worden op het einde van het jaar alle facturen opgestuurd, bijsturing d.m.v. rapportages; bestuursrapportage e.d. is niet meer mogelijk. Dit wil dus zeggen dat er hoge politieke en financiële risico’s ontstaan.

Accountantsverklaring
Niet tijdig leveren, dus voor 1 april, voor iedere dag die te laat geleverd wordt, een boete van € 2500 Geen goedkeurende verklaring verkregen, een boete van € 15.000. Een verklaring met beperking, een boete van € 15.000.

Indien niet tijdig geleverd, ontstaat er een achterstand in de jaarrekening met behoorlijke extra kosten voor de accountant en het ambtelijk apparaat. Geen goedkeurende verklaring of een verklaring met een beperking wil zeggen dat de omzet in de onzekerheid van de gemeentelijke controleverklaring terecht komt, waarbij er een groot risico is voor kleine gemeenten op een afkeurende verklaring cq een met beperking.
Ook dit is weer een hoog politiek risico